Cennik – tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe:

 • 1600 znaków na stronie przeliczeniowej dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty właściwe codziennej komunikacji językowej, np. listy, typowe oferty handlowe, biznesplany.

Tłumaczenia specjalistyczne:

 • 1600 znaków na stronie przeliczeniowej dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty charakterystyczne dla określonej gałęzi wiedzy czy profesji, np. medycyny lub informatyki, zawierające fachowe słownictwo i wymagające od tłumacza orientacji w danej dziedzinie; np. opisy leków, instrukcje obsługi specjalistycznych urządzeń; tu również teksty artystyczne.

Tłumaczenia przysięgłe:

 • 1125 znaków na stronie przeliczeniowej** dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty, których zgodność z oryginałem musi zostać poświadczona przez uprawnionego tłumacza przysięgłego***; np. postanowienia sądowe, licencje, zezwolenia, świadectwa szkolne, dyplomy, pełnomocnictwa, akty małżeństwa, urodzenia, zgonu.

Weryfikacja tłumaczenia przez native speakera (rodzimego użytkownika danego języka obcego):

 • 1600 znaków na stronie przeliczeniowej dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • praktyka stosowana zwłaszcza wtedy, gdy przełożony tekst przeznaczony jest do publikacji i będzie powszechnie dostępny, np. w postaci książki albo artykułu w prasie bądź na stronie internetowej.

* Wg wskazań narzędzia „Statystyka wyrazów” edytora tekstu Microsoft Word (Edycja › Zaznacz wszystko › Narzędzia lub Recenzja › Statystyka wyrazów). Rozpoczętą stronę przeliczeniową liczy się jako całą.
** Co jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.
*** Podstawę do sporządzenia przekładu uwierzytelnionego stanowi oryginał dokumentu źródłowego.

Jeżeli w wyjątkowej sytuacji nie może on zostać przedstawiony, tłumaczenie zawierało będzie adnotację o formie dostarczonej jego kopii.

Zdecydowaną większość zleceń tłumaczeniowych o objętości do 4 stron przeliczeniowych realizujemy w czasie 3 dni roboczych od momentu ich przyjęcia.

Możliwa jest rezygnacja (w formie pisemnej) ze złożonego zlecenia, Klient pokrywa jednak wtedy wszelkie koszty realizacji zlecenia, poniesione do momentu przyjęcia rezygnacji.
Ewentualne reklamacje dotyczące usług tłumaczeniowych należy składać w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich wykonania. Reklamacje takie zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni.

CENNIK

W cenniku podano niżej ceny za tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, które są cenami ostatecznymi dla klienta.
Dotyczą one strony przeliczeniowej dokumentu źródłowego obejmującej:

 • 1600 znaków, liczone ze spacjami – w przypadku tłumaczeń zwykłych
 • 1125, liczone ze spacjami – w przypadku tłumaczeń przysięgłych

W tabeli podano ceny tłumaczeń najpopularniejszych języków.
Ceny ustalane są ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się z tekstem.

TŁUMACZENIE CENY BRUTTO
Z JĘZYKA NA JĘZYK Tł. zwykłe Tł. przysięgłe
angielski
niemiecki
białoruski
rosyjski
polski 38 zł 40 zł
włoski polski 52 zł 54 zł
bułgarski
słoweński
polski 70 zł 72 zł
chorwacki polski 50 zł 58 zł
czeski
hiszpański
polski 53 zł 56 zł
litewski polski 60 zł 63 zł
francuski
ukraiński
polski 40 zł 49 zł
grecki polski 80 zł 87 zł
serbski polski 52 zł 57 zł
słowacki polski 48 zł 48 zł
duński
holenderski
norweski
szwedzki
węgierski
polski 69 zł 70 zł
polski angielski
niemiecki
rosyjski
40 zł 40 zł
polski białoruski 43 zł 44 zł
polski bułgarski 76 zł 78 zł
polski chorwacki
serbski
67 zł 69 zł
polski czeski 55 zł 59 zł
polski duński
słoweński
szwedzki
holenderski
norweski
węgierski
81 zł 75 zł
polski francuski 49 zł 52 zł
polski grecki 88 zł 88 zł
polski hiszpański
włoski
56 zł 61 zł
polski litewski 66 zł 66 zł
polski słowacki 50 zł 50 zł
polski ukraiński 57 zł 54 zł

 

 

DOKUMENTY SAMOCHODOWE

NIEMIECKI CENY BRUTTO
niemiecki polski faktura 60 zł
niemiecki polski umowa 60 zł
niemiecki polski brief 60 zł
niemiecki polski dowód rejestracyjny 80 zł
ANGIELSKI CENY BRUTTO
angielski polski faktura 60 zł
angielski polski dowód rejestracyjny 80 zł
WŁOSKI CENY BRUTTO
włoski polski faktura 50 zł
włoski polski karta pojazdu 50 zł
włoski polski certyfikat 50 zł
włoski polski dowód rejestracyjny 85 zł
FRANCUSKI CENY BRUTTO
francuski polski dowód rejestracyjny 87 zł
francuski polski karta pojazdu 72 zł
francuski polski faktura 72 zł
LITEWSKI CENY BRUTTO
litewski polski dowód rejestracyjny 63 zł
polski litewski dowód rejestracyjny 66 zł
litewski polski karta pojazdu 65 zł
polski litewski karta pojazdu 66 zł
litewski polski faktura 80 zł
polski litewski faktura 80 zł
HISZPAŃSKI CENY BRUTTO
hiszpański polski dowód rejestracyjny 53 zł
polski hiszpański dowód rejestracyjny 65 zł
hiszpański polski karta pojazdu 53 zł
polski hiszpański karta pojazdu 65 zł
hiszpański polski faktura 53 zł
polski hiszpański faktura 65 zł
BUŁGARSKI CENY BRUTTO
bułgarski polski dowód rejestracyjny 200 zł
polski bułgarski dowód rejestracyjny 240 zł
bułgarski polski karta pojazdu 105 zł
polski bułgarski karta pojazdu 125 zł
bułgarski polski faktura 70 zł
polski bułgarski faktura 73 zł

* komplet dokumentów samochodowych z USA, wyceniany jest indywidualnie.

Modyfikacje cenowe:

 • Tłumaczenie specjalistyczne*: do powyższych cen wyjściowych należy doliczyć 30%
 • Dodatkowa pierwsza kopia tłumaczenia**: do powyższych cen wyjściowych należy doliczyć 30%
 • Dodatkowa kolejna kopia tłumaczenia**: do powyższych cen wyjściowych należy doliczyć 15% za każdą kolejną kopię dokumentu

* Tłumaczenie specjalistyczne to tłumaczenie tekstów specjalistycznych, naukowych, branżowych o terminologii ściśle związanej z daną dziedziną, tłumaczenie jest wykonywane przez tłumacza posiadającego wykształcenie związane z daną dziedziną lub z doświadczeniem w danej dziedzinie;
** Występuje tylko i wyłącznie w przypadku tłumaczeń przysięgłych oraz tłumaczeń dokumentów samochodowych;

Zapraszamy do współpracy:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki osobowe i kapitałowe
 • osoby fizyczne
Call Now Button
Show Buttons
Hide Buttons

Uwaga! Zmiana adresu firmy.

Informujemy o zmianie siedziby firmy,

od 01/03/2020
biuro zostaje przeniesione na ul. Cynkową 2B.

Za utrudnienia przepraszamy.