Czy rozlicza Pani podatek z zagranicy ?

Bardzo często klienci, którzy pracowali w innych krajach zadają mi takie pytanie.
Ale jest to pytanie z rodzaju nieprecyzyjnych.

– Dlaczego?
– Zacznijmy od początku

Rozliczenie podatku z zagranicy to są dwa procesy:
• rozliczenie dochodów zagranicznych w PIT-36 składanym w polskim
Urzędzie Skarbowym
• rozliczenie za granicą, co się często wiąże z odzyskaniem zapłaconego
w kraju zatrudnienia podatku

Zwykle klientom zależy na tej drugiej opcji dlatego, że często należy się im zwrot podatku, więc jest dla nich korzystna opcja.
Ale aby z niej skorzystać trzeba również wypełnić obowiązki wobec polskiego fiskusa.

Należy pamiętać, że istnieje system wymiany informacji skarbowych między wieloma państwami i prędzej czy później Urząd Skarbowy dowie się o pracy Pana X, czy Pani Y poza Polską.

Teraz zastanówmy się:
• czy należy rozliczyć w Polsce dochody uzyskane za granicą?
• czy można to rozliczenie pominąć?

– To zależy
– Od czego?
od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska podpisała z innymi państwami.
W tych umowach jest określone według jakiej metody mają być rozliczane dochody osiągane w umawiających się państwach.

Istnieją dwie metody:
– metoda wyłączenia z progresją
– metoda proporcjonalnego odliczenia

Według metody wyłączenia z progresją rozliczamy m.in. takie kraje:
Albania, Algieria, Białorusi, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Czarnogóra, Chorwacja, Chiny, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Iran, Jordania, Kazachstan, Liban, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry

Według metody proporcjonalnego odliczenia rozliczamy:
Austria, Afganistan, Australia, Argentyna, Armenia, Andora, Arabia Saudyjska, Belgia, Brazylia, Dania, Egipt, Finlandia, Holandia, Indonezja, Indie, Irak, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kambodża, Kuba, Libia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Ukraina, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie

I dochody z państw, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencja MLI
Ponieważ Polska przystąpiła do Konwencji MLI lista państw objętych poszczególnymi metodami ciągle się zmienia na korzyść metody proporcjonalnego odliczenia,
Dlatego może się zdarzyć, że w jednym roku dochód z danego państwa rozliczaliśmy metodą wyłączenia z progresją, a w kolejnym roku metodą proporcjonalnego odliczenia.

Czym się różnią te metody?
Jeżeli uzyskiwałeś dochody w Polsce i w jakimkolwiek innym kraju (bez względu na metodę opodatkowania), masz obowiązek złożyć w polskim Urzędzie Skarbowym PIT-36 z załącznikiem ZG z uwzględnieniem dochodów polskich i zagranicznych.

Jeżeli nie miałeś polskich dochodów, a pracowałeś tylko za granicą:
• możesz mieć obowiązek rozliczyć dochody w Polsce
• lub nie masz takiego obowiązku.

Zależy to od kraju, w którym pracowałeś, czyli od metody, według której tamte dochody są opodatkowane w Polsce.

Gdybyś zmienił rezydencję podatkową, nie musiałbyś składać w polskim Urzędzie Skarbowym PITu.
Rozliczałbyś się jedynie w kraju rezydencji. Ale to jest inne zagadnienie.

W tym opracowaniu rozpatrujemy przypadek zakładający, że wyjechałeś z Polski czasowo, aby podreperować domowy budżet i nadal jesteś polskim rezydentem podatkowym.

Przyjrzyjmy się tym metodom:
Różnica polega na tym, że w inny sposób wykazuje się w PIT-36 i załączniku ZG dochody z państw objętych obiema metodami i inaczej wylicza się podatek.
Do jednej z metod stosuje się abolicję podatkową, a do drugiej nie.

I. Metoda wyłączenia z progresją
Jeżeli uzyskałeś dochody tylko z państw objętych metodą wyłączenia z progresją – i co ważne – nie masz polskich dochodów, wtedy możesz złożyć PIT-36 w polskim Urzędzie Skarbowym, ale nie musisz.
Decyzja należy do Ciebie.

II. Metoda proporcjonalnego odliczenia
Jeżeli uzyskałeś dochody z państw objętych metodą proporcjonalnego odliczenia, Twoim obowiązkiem jest złożyć w US PIT-36 z załącznikiem ZG.
Nie ma tu znaczenia czy miałeś dochody w Polsce, czy też nie.
Jeśli były polskie dochody wtedy wykazujesz je w PIT-36 razem z dochodami zagranicznymi.
Jeśli nie było – rozliczasz tylko dochody zagraniczne.

Ulga abolicyjna
Zadaniem ulgi abolicyjnej było zrównanie metody proporcjonalnego odliczenia z metodą wyłączenia z progresją, która jest korzystniejsza dla podatnika.
Gdyby nie było ulgi abolicyjnej rozliczając dochody z państwa objętego metodą proporcjonalnego odliczenia wystąpiłby podatek do zapłaty.

Do 31/12/2020 r bez względu na to w jakim kraju pracowałeś, wpływ dochodów zagranicznych na podatek w Polsce był jednakowy.
Od 2021 r zmieniono polskie przepisy podatkowe wprowadzając limit w uldze abolicyjnej, który wynosi 1360 zł.
W sytuacji, gdyby wyliczona kwota ulgi była wyższa niż ten limit, wtedy różnica byłaby podatkiem do zapłaty w Polsce.

Dodam jeszcze, że dochody zagraniczne w przypadku, gdy klient ma w danym roku dochody polskie i zagraniczne mają niekorzystny wpływ na rozliczenie podatkowe w Polsce.
Dochody zagraniczne (bez względu na to z jakiego są kraju) powodują mniejszy podatek do zwrotu lub nawet konieczność zapłaty podatku w Polsce.

Pewnie się już denerwujesz, że ciągle opisuję teorię
A Ty nadal nie otrzymałeś odpowiedzi na zadane we wstępie pytanie: „Czy rozlicza Pani podatek z zagranicy?”
Teorii nikt nie lubi, ale jest ona ważna, żeby zrozumieć, jak działa SYSTEM.
Mam nadzieję, że nieco rozjaśniła Ci ten temat, już nie przynudzam i przechodzę do konkretów.

Dla prawidłowego rozliczenia podatkowego potrzebuję kilku ważnych informacji:
• Czy w danym roku podatkowym pracowałeś tylko za granicą, czy również w Polsce?
• Jeżeli za granicą, to w jakim kraju (jest to ważne z punktu widzenia umowy międzynarodowej i metody rozliczenia)?
• Czy w danym roku podatkowym pracowałeś tylko w jednym kraju, czy może w kilku? Jeśli tak, to w jakich?
• Czy byłeś polskim rezydentem podatkowym, czy może zmieniłeś rezydencję podatkową?
• Dokładny okres pracy za granicą
• Czy to była praca w miejscu zamieszkania, czy w innej miejscowości?
• Rodzaj umowy za granicą – umowa o pracę, umowa zlecenie

Potrzebne dokumenty:
• PIT-11 od polskich pracodawców
• Roczne informacje podatkowe od pracodawców zagranicznych
• W przypadku rozliczenia z małżonką – jej dane, PIT-11, dane dzieci, dane dotyczące ewentualnych ulg, z których możesz skorzystać

Przechodzimy do rozliczenia:
• Rozliczam Ciebie w polskim US – składamy PIT-36 + ZG
• Wykonuję kalkulację dotyczącą rozliczenia za granicą
• Jeżeli decydujesz się na rozliczenie przygotowuję dokumenty
• Pobierasz z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o polskich dochodach
(nie zawsze jest wymagane)
• Podpisujesz umowę i czekasz na zwrot podatku 😊

Najczęściej zgłaszają się do mnie klienci pracujący w Niemczech i  Holandii
Są to akurat państwa objęte dwoma różnymi metodami opodatkowania.
Na ich przykładach dodam kilka szczegółów dotyczących rozliczeń.

Niemcy – Metoda wyłączenia z progresją
Termin na rozliczenie w Niemczech wynosi 4 lata (jeżeli jesteś w 1 klasie podatkowej)
Jeżeli jesteś w 3 klasie podatkowej termin na rozliczenie upływa 31 lipca roku następnego.
W Niemczech nie możesz się rozliczyć, jeżeli przekroczyłeś limit przychodów poza Niemcami ustalony na dany rok. W 2022 jest to kwota 35089,51 zł
Zajmuję się też pomocą w zakresie składania wniosków o Kindergeld (zasiłek rodzinny w Niemczech)

Holandia – Metoda proporcjonalnego odliczenia
Termin na rozliczenie w Holandii wynosi 5 lat.
Jest tam też możliwość zwrotu ubezpieczenia tzw. ZORG.
Można wnioskować o ZORG do 31 sierpnia roku następnego.
Rozliczenie późniejsze nie jest możliwe.

Trzeba mieć świadomość, że rozliczenie w zagranicznym urzędzie nie zawsze wiąże się ze zwrotem podatku, zdarzają się czasem dopłaty.

Termin 4 lata w Niemczech i 5 w Holandii to terminy ustawowe.
Może się zdarzyć, że zagraniczny urząd przyśle wezwanie do szybszego rozliczenia się.
Nie należy tego bagatelizować, ponieważ nie wywiązanie się z obowiązku w wyznaczonym terminie skutkuje dużymi karami.

Omówiłam w tym opracowaniu rozliczanie dochodów z pracy najemnej
Należy pamiętać, że opodatkowaniu podlegają również inne dochody uzyskiwane za granicą, np:
• kapitałowe
• z rent i emerytur
• dochody z nieruchomości
• dywidendy
• odsetki
• należności licencyjne

oraz uzyskane przez:
• artystów
• sportowców
• studentów
• naukowców

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania odnoszą się indywidualnie do każdej z wymienionych kategorii.

Ważne!
W jednej umowie różne rodzaje dochodów mogą być objęte różnymi metodami opodatkowania.

I oto dotarliśmy do odpowiedzi na nurtujące nas pytanie:

Tak, rozliczam podatki z zagranicy:

• skradam PIT w polskim Urzędzie Skarbowym
• pomagam odzyskać podatek zapłacony za granicą.

Z doświadczenia wiem, że kolejnym będzie pytanie o cenę usługi 😊

Cena, podobnie jak rozliczenie jest zależna od kilku czynników:

I. Cena rozliczenia PIT-36 + ZG w Polsce
• Ile masz dokumentów do rozliczenia PIT-11, kart podatkowych z innych państw, ewentualne rozliczenie z małżonką, ulga na dzieci, inne ulgi podatkowe. Kwota minimalna 200 zł

II. Cena rozliczenia za granicą
• Za wykonanie kalkulacji do rozliczenia za granicą pobieram opłatę w wysokości 50 zł.
• Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie, opłata będzie pomniejszona o te 50 zł. A jest ona uzależniona m.in. od kwoty zwrotu.
• Opłata za rozliczenie zagraniczne jest możliwa z góry w ciągu 7 dni od podpisania umowy lub po odzyskaniu podatku.

Skoro już wszystko sobie wyjaśniliśmy proszę o doprecyzowanie którą usługą jest Pan/Pani zainteresowany/a.
Zapraszam

W razie pytań jestem do dyspozycji
Barbara Zapadka

Biuro Rachunkowe „Rachmistrz” Barbara Zapadka
Ul. Witosa 5
11-200 Bartoszyce

Email: info@rachmistrz-bartoszyce.pl
+48/884995779