Zakładanie firmy

Masz pomysł na własną firmę?

To świetnie. Pomogę Ci przejść przez proces zakładania działalności, a jeśli zechcesz – zajmę się księgowością Twojej firmy. Pamiętaj – jako przedsiębiorca będziesz miał i tak dużo obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Księgowość – oddaj w ręce fachowców.
A teraz przechodzimy do rzeczy.

Z pewnością wiesz, że polskie prawo przewiduje różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Działalność dwóch pierwszych regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, natomiast pozostałych – kodeksu spółek handlowych.

I tu pojawia się dylemat – którą z tych form wybrać?

Najpopularniejsza forma prawna biznesu w Polsce to jednoosobowa działalność gospodarcza. W ten sposób działalność prowadzi niemal 3 miliony przedsiębiorców.

Do jej zalet należy bezpłatny oraz stosunkowo mało skomplikowany sposób zakładania firmy, a także brak obowiązku posiadania kapitału zakładowego. Przedsiębiorca prowadzący w taki sposób działalność ma możliwość wyboru formy opodatkowania dochodów. O tym, jak dokonać dobrego wyboru przeczytasz nieco dalej.

To były zalety, ale są i wady. Największą wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Właściciel odpowiada za nie zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, ale także swoim prywatnym. Jeśli jest we wspólnocie majątkowej z małżonkiem, to zadłużenie firmy staje się automatycznie też zobowiązaniem żony lub męża. Działa to również w druga stronę – gdy przedsiębiorca ma prywatne zobowiązania, to wierzyciele mogą zażądać spłaty długu ze środków firmowych.

Mimo to, ta forma działalności jest najkorzystniejsza dla drobnych przedsiębiorców, którzy działają na niewielką skalę.

Uwaga: Jeżeli masz od razu pomysł na dużą firmę, albo chcesz wyodrębnić majątek firmowy to zastanów się nad spółką z o.o., albo inną formą działalności gospodarczej.

Pamiętaj – każdą działalność da się przekształcić w inną formę, ale wiąże się to z załatwieniem wielu spraw prawno-księgowo-podatkowych i niestety ponoszeniem dodatkowych kosztów.

A może dotacja?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy powinieneś się zorientować, czy istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na założenie działalności. Obecnie można otrzymać ok 24 tys zł. tej bezzwrotnej pomocy.

Oczywiście musimy na wstępie sporządzić biznesplan z dokładnym opisaniem planowanej działalności i zgodnie z zawartą z Urzędem Pracy umową rozliczyć się z poniesionych wydatków.
Pamiętaj, jeżeli coś Ci w biznesie nie wyjdzie i zamkniesz, lub zawiesisz działalność przed upływem 12 miesięcy, albo w tymczasem podejmiesz zatrudnienie – będziesz musiał zwrócić do Urzędu Pracy otrzymane pieniądze wraz z odsetkami.

Zakładanie firmy

 

Od czego zacząć?

Gdy już podjęliśmy decyzję, że założymy jednoosobową działalność gospodarczą, bez względu na to czy skorzystamy z dotacji czy bez niej – procedura zakładania działalności jest identyczna – rejestrujemy ją w Urzędzie Gminy poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 • Niezbędne są Twoje dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym i numer konta bankowego, którego chcesz używać dla swojej firmy. Zakładanie konta firmowego nie jest wymagane prawem, wystarczy Twoje prywatne konto. Ale jeżeli nie chcesz mieszać majątku firmowego z prywatnym, to lepiej zdecydować się na konto firmowe.
 • Trzeba zastanowić się jaką nazwę będzie miała Twoja firma. To jej znak rozpoznawczy. Przepisy zobowiązują, że w nazwie musi być imię i nazwisko przedsiębiorcy. Jeżeli chcemy możemy wymyśleć jeszcze jakąś nazwę własną + imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 • Miejsce prowadzenia działalności. Od maja 2018 r jedynym wpisanym w CEIDG adresem może być Twój adres do doręczeń (nie musi być to Twój adres zamieszkania). Jeżeli posiadasz adres stałego miejsca wykonywania Twojej działalności to także powinieneś go podać. Jeśli Twoja działalność wiąże się z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (np. świadczysz usługi u klienta) lub ma charakter mobilny, nie musisz we wniosku rejestracyjnym wskazywać adresu miejsca wykonywania działalności.
 • Data rozpoczęcia działalności. Możemy założyć firmę i wskazać we wniosku CEIDG inny termin rozpoczęcia działalności niż dzień składania wniosku.
 • Jeżeli tak zrobimy, to do dnia rozpoczęcia działalności w rejestrze CEIDG będzie widniała informacja „oczekuje na rozpoczęcie działalności”.
 • Można wskazać imienne pełnomocnika (pełnomocnik ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy w sprawach dotyczących kontaktów z urzędami).
 • PAMIETAJ – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny. Jednak często po kilku dniach od zarejestrowania działalności przedsiębiorcy otrzymują z firmy o bardzo podobnej nazwie, podszywającej się pod CEIDG druk przelewu do dokonania opłaty za założenie firmy w kwocie około 290 zł. Bądź czujny.

Co to jest PKD?

Pamiętajmy, że każdy rodzaj działalności gospodarczej w Polsce jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod odpowiednim kodem. Przed złożeniem wniosku należy przygotować kod PKD dla swojej przyszłej firmy.

Zakładając działalność musisz podać kod PKD przeważającej działalności, czyli to, czym przede wszystkim będziesz się zajmował Twojej firmie. Czasami dla dokładnego doprecyzowania planowanej działalności trzeba podać kilka kodów PKD związanych z naszą działalnością. Należy pamiętać, że w ramach jednej działalności można wykonywać różne czynności, ale trzeba zamieścić w CEIDG ich kody PKD.

Jeżeli jednak zechcesz wykonywać więcej czynności, to możesz od razu podać kilka kodów, albo w trakcie działalności dopisać odpowiedni kod PKD.

Pamiętaj, że jeżeli zaczynasz wykonywać czynność, która nie jest zgłoszona we wniosku CEIDG możesz narazić się na konsekwencje.

Przed podatkami nie uciekniesz…

Kolejna rzecz, którą musisz wskazać we wniosku w CEIDG, to sposób prowadzenia ewidencji księgowej i forma opodatkowania Twojej działalności.

Będąc przedsiębiorcą masz obowiązek ewidencjonować dokonywane operacje gospodarcze Twojej firmy. To, jaki sposób ewidencji będziesz stosował, zależeć będzie od formy prawnej, w jakiej działa firma oraz osiąganego rocznego przychodu.

przed podatkami nie uciekniesz

Możesz wybrać:

 • kartę podatkową
 • ewidencję przychodów,
 • księgowość uproszczoną w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (dalej „PKPiR”)
 • pełna księgowość (księgi rachunkowe). Nie dotyczy nowo powstałych firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dopiero po przekroczeniu rocznych obrotów 2 mln Euro będziesz miał obowiązek przejść na tę formę ewidencji księgowej.

Pamiętaj – sposób prowadzenia księgowości Twojej firmy przekłada się na sposób opodatkowania.
Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do pracowników etatowych, nie muszą płacić podatku na zasadach ogólnych. Mogą wybrać nawet w niektórych sytuacjach stawkę 3 procent. Zależne to jednak jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Karta podatkowa

to jedyna z form, która określona jest nie procentowo, a kwotowo. Wysokość podatku zależy od rodzaju działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Kartą podatkową można opodatkować przychody z usług zegarmistrzowskich, tapicerskich, krawieckich, a także drobną działalność gastronomiczną, rozrywkową oraz transportową.

Kwotę podatku ustala indywidualnie naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego po uprzednim rozpatrzeniu złożonego przez podatnika wniosku PIT-16.

Korzystanie z tej formy opodatkowania nie wymaga prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, składania zeznań podatkowych ani wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z fiskusem rozlicza się do 7. dnia każdego miesiąca.

Ryczałt ewidencjonowany

jest uproszoną formą prowadzenia księgowości. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z pro­wadzonej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów. Podstawą do obliczania kwoty ryczałtu nie jest dochód, ale przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Z tej formy korzystać mogą ci przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody nie wyższe niż 150 000 euro rocznie. Obowiązują różne stawki ryczałtu w zależności jakiego rodzaju działalności dotyczą: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.

Pamiętajmy, że ryczałtem możemy rozliczać tylko te rodzaje działalności, które nie są ujęte w Załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez osoby fizyczne. Czyli np. usługi budowlane związane z remontem można rozliczać ryczałtem w wysokości 5,5%, a już budowę domów trzeba opodatkować na zasadach ogólnych.

Przy rozliczeniu ryczałtem przedsiębiorca musi prowadzić ewidencje przychodów, wyposażenia oraz wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnik rozliczający się na podstawie ryczałtu musi do końca stycznia złożyć PIT-28.

Prowadząc ewidencję księgową w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów masz możliwość wyboru – czy chcesz płacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa), czy podatek liniowy. Przy takiej formie opodatkowania nie mamy ograniczeń co do rodzaju wykonywanej działalności sklasyfikowanej w PKD.
W obu przypadkach mamy prawo do pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania i zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji księgowej.

Zasady ogólne

czyli płacimy 18% podatku do kwoty 85 528 zł rocznie, powyżej tej kwoty opodatkowany jest w wysokości 32% (tzw. skala podatkowa, przy której ma zastosowanie ulga podatkowa, a wysokość tej ulgi jest uzależniona od podstawy opodatkowania). Przy tej formie opodatkowania po skończonym roku, do 30 kwietnia składamy w Urzędzie Skarbowym PIT-36.

Podatek liniowy

płacimy 19% od dochodu niezależnie od jego wysokości. Jednak w tym przypadku nie masz praw do ulg i zwolnień podatkowych oraz do wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Nie można rozliczać się na zasadach podatku liniowego podejmując współprace z byłym pracodawcą. To forma korzystna wtedy, gdy wiesz, że od początku będziesz osiągać wysokie dochody. Tutaj do 30 kwietnia składamy PIT-36L.

Dwie pozostałe możliwości, czyli karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczone formy opodatkowania, a co za tym idzie – przeznaczone dla wąskiej, określonej przepisami grupy działalności (np. taksówkarz, drobny sprzedawca, fryzjer, kosmetyczka, budowlaniec, itd.).

Podatnik musi wybrać jedną z przedstawionych form opodatkowania przed rozpoczęciem działalności i wpisać do wniosku CEIDG-1, składanego przy zakładaniu firmy. Według zasady jednego okienka informacja ta trafi do wiadomości do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania, ale można to zrobić raz na rok. Decyzję o ewentualnej zmianie podatnik musi podjąć do 20 stycznia. Jeśli tego nie zrobi, przez cały kolejny rok będzie objęty dotychczasową formą opodatkowania.

Jak często będziesz płacił podatki?

Wybraliśmy sposób rozliczania, ale jeszcze musimy zdecydować o częstotliwości płacenia podatków. Mamy do wyboru:

 • miesięcznie
 • kwartalnie

Decydując się na podatek płacony co miesiąc – pamiętamy, że do 20-go dnia miesiąca płacimy podatek za miesiąc miniony.

Natomiast płacąc podatek kwartalnie mamy więcej czasu na skompletowanie dokumentów, na zebranie odpowiedniej kwoty oraz możliwość dłużej obracać naszymi pieniędzmi. Przy rozliczeniach kwartalnych podatek płacimy do 20-go dnia miesiąca następnego po skończonym kwartale.

Osobiście uważam, że łatwiej pamiętać – każdy 20-ty, oznacza termin na zapłatę podatku i jest to mniejsza kwota niż kwartalnie.

To, co się dzieje w Twojej firmie trzeba policzyć….

Zastanów się, ile czasu, uwagi i pieniędzy chcesz przeznaczyć na prowadzenie swojej księgowości.

Jeśli potrafisz – możesz to robić sam.

współpraca z biurem rachunkowym

 

Większość podmiotów decyduje się jednak na współpracę z biurem rachunkowym. (czym kierować się wybierając biuro rachunkowe będzie w innym artykule)
Tak jest najlepiej. W końcu założyłeś firmę, aby prowadzić działalność i zarabiać. Nie musisz wszystkiego umieć sam. Zwłaszcza, że przepisy są dosyć skomplikowane i często się zmieniają. Pozostaw to fachowcom, a Ty zajmij się firmą. I tak będziesz miał dużo zajęć.

Oczywiście decyzję o współpracy z biurem możesz podjąć w dowolnym czasie.

Rejestracja firmy w CEIDG

Gdy już wiesz, co chcesz robić, wymyśliłeś wpadającą w ucho nazwę dla swojej firmy, zdecydowałaś o sposobie prowadzenia księgowości i formie opodatkowania, nie pozostaje ci nic innego jak zgłosić firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Osobiście – w tym celu pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek CEIDG-1, zanieś osobiście do Urzędu Gminy i zarejestruj firmę (możesz udać się do dowolnego Urzędu Gminy, niekoniecznie właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania)
 2. Aby ułatwić ten proces można założyć firmę przez Internet. Potwierdzić złożenie wniosku w formie elektronicznej można za pomocą podpisu elektronicznego, za który trzeba zapłacić, albo za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Aby uzyskać profil zaufany, należy zarejestrować się na stronie  http://epuap.gov.pl. Po założeniu konta na tej stronie należy się zalogować i złożyć wniosek o profil zaufany, Następnie trzeba pójść z dowodem osobistym do właściwego urzędu (lista jest dostępna na ww. stronie). Konto na platformie ePUAP może się przydać w innych sprawach urzędowych, dlatego warto je mieć.

Gdy już posiadamy konto na ePUAP możemy złożyć w niosek do CEIDG wchodząc na stronę https://www.ceidg.gov.pl , gdzie trzeba się zarejestrować. Po zarejestrowaniu wypełniasz wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ten wniosek podpisujesz profilem zaufanym.

Rejestrując się w CEIDG otrzymujesz numer NIP i REGON, czyli jesteś zarejestrowany w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Właśnie stałeś się jesteś przedsiębiorcą!

I jeszcze wizyta w ZUS…

Zgodnie z zasadą jednego okienka Twoja firma zostanie zarejestrowana w ZUS na druku ZFA.

Jednak Ty jako osoba prowadząca działalność gospodarczą również musisz zostać zgłoszony do ubezpieczeń na druku ZUA – do wszystkich składek, lub ZZA jeżeli masz prawo do płacenia tylko składki zdrowotnej. Możesz również zgłosić członków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZCNA. Dlatego w ciągu 7 dni od założenia działalności zgłoś się do ZUS.

Sprawdź, czy masz prawo do preferencyjnej stawki ZUS

Jeżeli jest to twoja pierwsza działalność, lub minęło 60 miesięcy od poprzedniej działalności gospodarczej i nie będziesz w ramach obecnej działalności współpracował z byłym pracodawcą, to masz prawo do opłacania przez 24 miesiące składek ZUS na preferencyjnych zasadach. Warto z tego skorzystać, ponieważ kwota składek do ZUS to spore obciążenie dla nowopowstałej firmy.

Pełny ZUS w 2018 roku to comiesięczny wydatek 1228,70 zł. Łączna wysokość preferencyjnych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 519,28 zł/miesiąc.

Od maja 2018 r weszły w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które wprowadzają tzw. Ulgę na start, czyli jeszcze jedną ulgę w opłacaniu składek do ZUS. Prawo do niej przysługuje po spełnieniu takich samych warunków jak do preferencyjnych składek, a polega na prawie do zwolnienia z opłacania składek społecznych przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Płacimy wówczas tyko składkę zdrowotna (w 2018 r – 319,94 zł). Po tym czasie możemy zastosować preferencyjne składki do ZUS przez kolejne 24 miesiące, a dopiero po tym czasie – obowiązkowy „duży ZUS”.

Należy pamiętać, że w okresie stosowana „ulgi na start” będziemy mieli prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia, ale ten okres nie będzie zaliczał się do nabycia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych.

Możemy zyskać jeszcze jeden miesiąc ulgowego ZUS, a to wtedy, gdy rozpoczniesz działalność w innym niż 1-szy dzień miesiąca. Będzie to traktowane jako tzw miesiąc zerowy. Zarówno ulgę na start, jak i preferencyjny ZUS liczymy od pierwszego pełnego miesiąca przez 6 i 24 miesiące.

Zdecyduj czy będziesz płatnikiem VAT

Podatnicy VAT muszą jeszcze udać się do Urzędu Skarbowego druk rejestracji podatnika VAT – VAT-R. Należy Pamiętać, że rejestrując się jako czynny podatnik VAT, musimy przed rozpoczęciem działalności złożyć ten formularz w Urzędzie Skarbowym. Bez tego żadne odliczenia nie będą możliwe!

płatnik VAT

 

Jeśli będziesz podatnikiem VAT, będziesz mógł odliczać podatek VAT zapłacony z faktur zakupu, ale jednocześnie płacić podatek wykazany na fakturach sprzedaży. Jeżeli nie jesteś w grupie przedsiębiorców zobligowanych do rejestracji do VAT, to zastanów się, czy Ci się to opłaca.

Pamiętaj, stając się czynnym podatnikiem VAT na początku działalności gospodarczej musisz płacić VAT miesięcznie. Na kwartalne rozliczenie podatku VAT możesz przejść dopiero po 12 miesiącach rozliczeń miesięcznych.

Urząd Skarbowy rejestruje podatnika VAT jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach musisz być VAT-owcem od razu (np. działalność prawnicza, doradcza, jubilerska), w innych jesteś zwolniony przedmiotowo czyli działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (np. usługi finansowe, medyczne) a w trzecim przypadku jesteś zwolniony podmiotowo, co oznacza, że po przekroczeniu limitu przychodów , który w 2018 r wynosi 200 tys zł. w skali roku – musisz zarejestrować się do VAT składając formularz VAT-R.

Jeżeli VAT, to również nowy obowiązek JPK

Od 1 stycznia 2018 r wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania elektronicznie do Urzędu Skarbowego plików JPK_VAT zawierających zestawienie danych wszystkich faktur zakupu i sprzedaży, które są uwzględnione w deklaracji VAT.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. jesteśmy zobligowani wysyłać inne struktury JPK, ale tylko na wezwanie Urzędu Skarbowego:

 • JPK_FA (faktury sprzedaży VAT)
 • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów)
 • JPK_EWP (ewidencja przychodów)
 • JPK_MAG (magazyn)
 • JPK_WB (wyciąg bankowy)
 • JPK_KR (księgi rachunkowe).

obowiązek JPK

Współpraca z krajami Unii Europejskiej

Powinieneś zastanowić się czy będziesz w swojej działalności współpracował z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Obowiązkiem tym objęte są również firmy korzystające ze zwolnienia VAT, które dokonywać będą transakcji wewnątrzwspólnotowych. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy formularz VAT-R.

Unia Europejska - VAT UE

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT (jako podatnik czynny lub zwolniony), musi zgłosić jedynie aktualizację na wskazanym formularzu. Ważnym elementem formularza jest pozycja dotycząca daty rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ważne! Jeśli podatnik zwolniony z VAT dokona rejestracji jako podatnik VAT-UE, nie spowoduje to utraty zwolnienia.

W wyniku rejestracji właściwy urząd skarbowy nada podatnikowi NIP “europejski”, wówczas zobowiązany będzie do posługiwania się w transakcjach unijnych numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym prefiksem PL.

Limit zakupów w krajach UE nie powodujący obowiązku rejestracji wynosi 50 tyś zł w skali roku.

A może potrzebna będzie kasa fiskalna?

Zakładając firmę powinieneś przeanalizować, czy będziesz dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jeżeli tak, to trzeba sprawdzić, czy masz obowiązek ewidencjonować tę sprzedaż na kasie fiskalnej od razu, dotyczy to np. działalności gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej, prawniczej, TAXi, czy po przekroczeniu limitu, który obecnie wynosi 20 tys zł. w skali roku.

Jeżeli zaczynasz działalność w trakcie roku, limit należy wyliczyć proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności pozostających do końca roku licząc od dnia uzyskania pierwszej sprzedaży na rzecz wymienionych osób.

Kasa fiskalna

Pracownicy w Twojej firmie

Jeżeli od początku istnienia Twojej firmy planujesz zatrudniać pracowników.

W zależności od tego czy będą zatrudnieni na umowę o pracę, czy umowę-zlecenie musisz przygotować inne dokumenty.

 • Umowa o pracę. Tu wymagana jest wizyta pracownika u lekarza medycyny pracy, aby stwierdził jego predyspozycje zdrowotne do pracy na wskazanym stanowisku, szkolenie BHP oraz ocena ryzyka zawodowego. Jeżeli jest to praca w branży spożywczej i gastronomicznej niezbędna jest książeczka z badaniami SANEPID.
 • Ty jako pracodawca również musisz odbyć stosowne szkolenie BHP.
 • Pamiętaj, że pracownik na umowie o prace musi otrzymać umowę i informację uzupełniającą do umowy w dniu rozpoczęcia pracy.
 • W ciągu 7 dni masz obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS i ewentualnie członków jego rodziny.
 • Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace nie może zarabiać mniej niż aktualna w danym czasie płaca minimalna. W 2018 r jest to 2100 zł. brutto. Jeżeli pracownik zatrudniony jest w mniejszym wymiarze czasu pracy musi otrzymać proporcjonalne wynagrodzenie.
 • Umowa zlecenie. Zatrudnienie na podstawie tej umowy nie podlega pod przepisy Kodeksu Pracy, jak umowa o prace, ale przepisy Kodeksu Cywilnego. Tu nie przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy, sam decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego w ZUS, a prawo do świadczenia chorobowego uzyskuje dopiero po 90 dniach.
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń również w terminie 7 dni od zatrudnienia. Jednak nie masz obowiązku kierować pracownika na badania lekarskie, ani szkolenie BHP.
 • Od stycznia 2017 obowiązuje przepis o płacy minimalnej przy zatrudnianiu na odstawie umowy zlecenia. W 2018 wynosi ona 13,70 zł brutto za godzinę.

Jeżeli chcesz mieć stabilna załogę zatrudniaj ludzi na umowę o pracę. Każdą umowę da się rozwiązać, ale umowa o pracę daje poczucie względnej stabilizacji dla obu stron – zawsze jest jakiś okres wypowiedzenia od 2 tygodni do 3 miesięcy. W przypadku zlecenia – możecie się rozstać w każdej chwili. Trudno planować pracę nie mając pewności czy ludzie przyjdą, czy tez nie.

I oto dotarłeś do końca.

Mam nadzieję, że informacje, które zawarłam w tym poradniku pomogły Ci w przygotowaniach do założenia firmy.

Pozostaje zabrać się do pracy i rozwijać firmę.

Informacje na inne tematy, które mogą się przydać prowadząc działalność gospodarczą będę zamieszczała sukcesywnie na moim blogu.

Zapraszam do czytania i komentowania.
Powodzenia Biznesmenie

Sukces. Założyłeś firmę!