Mały ZUS w 2019 r

Doczekaliśmy się już trzeciej ulgi w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców. Od kilku lat przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po spełnieniu określonych w przepisach warunków mogą przez 24 miesiące korzystać z tzw preferencji w opłacaniu składek do ZUS. Podstawa do naliczania składek społecznych wynosi tu…

Więcej